عطر نان حجیم

عطرنان حجیم | تولید انواع نان|

23 آبان 1396


محصول جدید شرکت عطرنان حجیم
محصول جدید شرکت عطرنان حجیم

شرکت عطر نان حجیم در جهت تولید انواع بهبود دهنده های نان و شیرینی محصول جدید خود را با عنوان بهبود دهنده مثبت 3 را وارد بازار نموده است.

16 اردیبشهت 1396


محصولات جدید شرکت عطر نان حجیم
محصولات جدید شرکت عطر نان حجیم

شرکت عطر نان حجیم با سابقه ای قریب به 9 سال فعالیت در جهت تولید انواع بهبود دهنده های نان و شیرینی محصولات جدید خود را با عنوان بهبود دهنده تست - بکینگ پودر - تست - بهبود دهنده کروسان...

9 آذر 1394