عطر نان حجیم

عطرنان حجیم | تولید انواع نان|

محصول جدید شرکت عطرنان حجیم

photo_2017-05-06_10-36-29

شرکت عطر نان حجیم  در جهت تولید انواع بهبود دهنده های نان و شیرینی محصول جدید خود را با عنوان بهبود دهنده مثبت 3 را

 وارد بازار نموده است.

16 اردیبشهت 1396