عطر نان حجیم

عطرنان حجیم | تولید انواع نان|

بیکینگ پودر عطرنان

مزایای مصرف: افزایش حجم قابل توجه کیک، پایین ماندن phنهایی محصول، بازدهی محصول. بسته بندی این محصول در کیسه های 40،25،10 کیلویی می باشد.

میزان مصرف: 30الی 50 گرم در هر کیلوگرم آرد.